Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de privacyrechten van Europese staatsburgers versterkt en uitbreidt. De verordening is ook van toepassing op buiten de EU gevestigde organisaties die persoonsgegevens verzamelen of verwerken van Europese burgers. De AVG geeft burgers meer controle over hoe bedrijven hun gegevens verwerken.

Translators International hecht veel waarde aan een goed beheer van persoonlijke gegevens en houdt zich aan de AVG privacywetgeving, welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij zijn transparant over hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In de volgende privacyverklaringen leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken: