Juridische vertalingen

Ook al hebben uw kernactiviteiten niets te maken met de wet, soms is er geen ontkomen aan en hebt u een juridische vertaling nodig. We begrijpen heel goed dat dit bijzondere type vertalingen u zorgen baart: u wilt de zaak niet onnodig compliceren en u hebt zeker geen behoefte aan een rechtszaak.

Uw juridische documenten zijn met zorg samengesteld. Risico’s moeten worden ondervangen, afspraken moeten duidelijk zijn. De vertalingen van uw juridische documenten dienen van dezelfde hoge kwaliteit te zijn. Er kan namelijk veel afhangen van bijvoorbeeld foutloze contracten, algemene voorwaarden en geheimhoudingsverklaringen.

Wij vertalen:

✓ Overeenkomsten en contracten: arbeidscontracten, pensioenovereenkomsten, koopovereenkomsten, algemene voorwaarden, etc.

✓ Verklaringen: geheimhoudingsverklaringen, werkgeversverklaringen, etc.

✓ Notariële stukken: statuten, koopaktes, etc.

✓ Gerechtelijke stukken: vonnissen, verzoekschriften, dagvaardingen, etc.

✓ Overige documenten: aanbestedingsdocumenten, uittreksels Kvk, aktes voor de burgerlijke stand, loonstroken, referenties, fiscale documenten, etc.